29 listopada 2017

Wedle statystyk rokrocznie rośnie liczba Polaków, którzy wypełniają i składają PIT przez Internet. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego co roku decydujemy się na samodzielne rozliczenie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną? Z jakich narzędzi powinniśmy korzystać, aby bezpiecznie złożyć PIT online. Rozliczenie PIT 2017 przez Internet Od 2008 roku Polacy mają możliwość wypełniania druków PIT za pomocą … Czytaj dalej PIT przez Internet – rozliczenie roczne online

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

Załącznikami obowiązującymi przy formularzu PIT-38 są następujące dokumenty: PIT/ZG (zagranica) – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym – składają go osoby, które w roku podatkowym otrzymywały dochody za granicą, ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Osiągasz dochody poza granicami Polski? Załącznik PIT/ZG składa się osobno dla każdego … Czytaj dalej Załączniki do PIT-38

7 listopada 2017

Podczas rozliczania PIT-38 nie ma możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych możliwych do rozliczenia na innych deklaracjach. Nie ma też możliwości rozliczenia się z przychodów wykazywanych na PIT-38 łącznie z małżonkiem. Małżonkowie muszą wypełnić PIT-38 niezależnie, każdy dla siebie. PIT-38 daje możliwość skorzystania jedynie z następujących ulg i odliczeń: podatek od dochodu uzyskanego za granicą, … Czytaj dalej Jakie ulgi obowiązują w PIT-38?

7 listopada 2017

Deklarację PIT-38 zobowiązani są złożyć ci, którzy w 2017 roku otrzymali dochody kapitałowe. Formularz przeznaczony jest dla podatników prywatnie zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach. Nie dotyczy natomiast tych, którzy otrzymują zyski kapitałowe w ramach działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od zysków kapitałowych wynosi 19% uzyskanego dochodu. Podstawą wypełnienia deklaracji PIT-38 jest … Czytaj dalej Kto powinien wypełnić PIT-38?