29 listopada 2017

Wedle statystyk rokrocznie rośnie liczba Polaków, którzy wypełniają i składają PIT przez Internet. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego co roku decydujemy się na samodzielne rozliczenie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną? Z jakich narzędzi powinniśmy korzystać, aby bezpiecznie złożyć PIT online. Rozliczenie PIT 2017 przez Internet Od 2008 roku Polacy mają możliwość wypełniania druków PIT za pomocą … Czytaj dalej PIT przez Internet – rozliczenie roczne online

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

Składając PIT-37 za miniony rok podatkowy, można skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Podatnicy dołączają wówczas następujące załączniki: PIT-2K (ulga budowlana odsetkowa) – oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, PIT/D – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym – załącznik przeznaczony dla tych, którzy rozliczają nabyte w poprzednich … Czytaj dalej Ulgi podatkowe w PIT-37

7 listopada 2017

Aby podczas składania PIT-37 można było skorzystać z różnych ulg i odliczeń od podatku, należy oprócz druku PIT-37 wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie załączniki. Najwięcej ulg rozlicza się na formularzu PIT/O. Załącznik ten nie uwzględnia jedynie ulgi budowlanej oraz wydatków na cele mieszkaniowe, które rozlicza się na drukach PIT/D oraz PIT-2K. Jakie załączniki … Czytaj dalej Załączniki w PIT-37

7 listopada 2017

Rozliczenie PIT-37 za 2017 rok obowiązuje większość polskich podatników. PIT-37 wypełnia każdy, kto uzyskuje przychody w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie i jednocześnie nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. Przychód z umowy o dzieło jest traktowany jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Gdy kwota wynagrodzenia określona w umowie o dzieło … Czytaj dalej Rozliczenie umowy o dzieło w PIT-37

7 listopada 2017

Osoby, które rozliczają swoje zarobki uzyskane za pośrednictwem płatnika, czyli np. pracodawcy lub zleceniodawcy, mają możliwość rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Decydując się na rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, należy na formularzu PIT-37 w miejscu wyboru sposobu opodatkowania zaznaczyć kwadrat numer 4. Aby być uznanym za … Czytaj dalej Samotne wychowywanie dziecka a PIT

7 listopada 2017

Osoby, które otrzymują lub otrzymywały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych różnego rodzaju świadczenia, takie jak: emerytury, renty oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne, dostają od ZUS odpowiednie formularze – PIT-40A lub PIT-11A. Czym jest PIT-40A? PIT-40A to deklaracja podatkowa, która jest wysyłana przez ZUS zarówno do podatnika, jak i do odpowiedniego urzędu skarbowego. Dostają ją osoby, które … Czytaj dalej Jak rozliczyć zasiłek / emeryturę w PIT?

7 listopada 2017

PIT-11 jest informacją o dochodach podatnika, którą ten otrzymuje od płatnika czyli pracodawcy. PIT-11 trafia również do odpowiedniego urzędu skarbowego.  Płatnikami PIT-11 są m.in. następujące podmioty: zakłady pracy, zleceniodawcy, nabywcy praw autorskich, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, odpowiednie organy i urzędy, osoby prawne, organy rentowe oraz centra integracji społecznej. Kiedy i ile PIT-11 możemy otrzymać? Podatnik może … Czytaj dalej Co dalej z PIT-11?

7 listopada 2017

Forma liniowa polega na płaceniu podatku od dochodu wyłącznie według stawki 19%. Niezależnie od wartości zarobku uzyskanego z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, stawka podatku zawsze jest taka sama. Jako że ta forma opodatkowania nie zakłada wynoszącej 32% stawki podatku od nadwyżki ponad 85 528 zł dochodu, jest ona w szczególności korzystna dla … Czytaj dalej Kiedy warto skorzystać z podatku liniowego?