29 listopada 2017

Wedle statystyk rokrocznie rośnie liczba Polaków, którzy wypełniają i składają PIT przez Internet. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego co roku decydujemy się na samodzielne rozliczenie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną? Z jakich narzędzi powinniśmy korzystać, aby bezpiecznie złożyć PIT online. Rozliczenie PIT 2017 przez Internet Od 2008 roku Polacy mają możliwość wypełniania druków PIT za pomocą … Czytaj dalej PIT przez Internet – rozliczenie roczne online

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

Forma liniowa polega na płaceniu podatku od dochodu wyłącznie według stawki 19%. Niezależnie od wartości zarobku uzyskanego z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, stawka podatku zawsze jest taka sama. Jako że ta forma opodatkowania nie zakłada wynoszącej 32% stawki podatku od nadwyżki ponad 85 528 zł dochodu, jest ona w szczególności korzystna dla … Czytaj dalej Kiedy warto skorzystać z podatku liniowego?

7 listopada 2017

Wypełniając PIT-36L, należy pamiętać o załącznikach. Przy rozliczaniu PIT-36L potrzebne są następujące załączniki: PIT/B (działalność) – informacja o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej – dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na podatek liniowy, PIT/Z (zwolnione) – informacja o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia – składają go podatnicy … Czytaj dalej Załączniki w PIT-36L

7 listopada 2017

PIT-36L przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy wybrali liniową formę opodatkowania swoich przychodów. Przedsiębiorcy to osoby, które prowadzą działalność gospodarczą bądź są wspólnikami spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT. Forma liniowa polega na płaceniu podatku wyłącznie według stawki 19%, niezależnie od tego, ile wyniósł dochód w danym roku. Liniowa forma opodatkowania nie zakłada kwoty wolnej od podatku, … Czytaj dalej Dla kogo przeznaczony jest PIT-36L?

7 listopada 2017

Podatnik, który zdecydował się na liniową formę opodatkowania swojego dochodu, ma prawo odliczyć od osiągniętego dochodu wyłącznie: składki na ZUS, składkę na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), ulgę na działalność badawczo-rozwojową. Z kolei od obliczonego podatku może on odliczyć: składkę na ubezpieczenie zdrowotne – którą odlicza się do wartości 7,75% podstawy wymiaru, ulgę abolicyjną – … Czytaj dalej Jakie ulgi obowiązują w PIT-36L?

7 listopada 2017

Jeśli należysz do grona przedsiębiorców, którzy wybrali liniową formę opodatkowania przychodu, jesteś zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L. Jest to deklaracja przeznaczona dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Oświadczenie – kiedy i gdzie złożyć? Oświadczenie o wyborze rozliczenia liniowego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia tego roku, … Czytaj dalej Jak zgłosić chęć korzystania z podatku liniowego?