29 listopada 2017

Wedle statystyk rokrocznie rośnie liczba Polaków, którzy wypełniają i składają PIT przez Internet. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego co roku decydujemy się na samodzielne rozliczenie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną? Z jakich narzędzi powinniśmy korzystać, aby bezpiecznie złożyć PIT online. Rozliczenie PIT 2017 przez Internet Od 2008 roku Polacy mają możliwość wypełniania druków PIT za pomocą … Czytaj dalej PIT przez Internet – rozliczenie roczne online

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

7 listopada 2017

Formularz PIT-36 przeznaczony jest przede wszystkim dla osób prowadzących własną firmę. W 2018 roku tę deklarację podatkową będą zobowiązani złożyć ci przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym 2017 uzyskali dochody opodatkowane na zasadzie skali podatkowej (18-32%). PIT-36 nie dotyczy wyłącznie osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Składają go również osoby, które spełniają następujące warunki: prowadzą najem, podnajem, … Czytaj dalej Kto powinien wypełnić PIT-36?

7 listopada 2017

Jeśli Twoje małoletnie dziecko uzyskało w roku podatkowym dochód podlegający opodatkowaniu na terytorium Polski, jesteś zobowiązany doliczyć ten dochód do własnych przychodów wykazanych w zeznaniu rocznym. Dochody niepełnoletnich dzieci, a więc takich, które nie ukończyły 18. roku życia mają obowiązek doliczyć do swojego dochodu ci, którzy są ich rodzicami biologicznymi bądź adopcyjnymi. Do swojego przychodu … Czytaj dalej Rozliczenie dochodów dzieci

7 listopada 2017

Rozliczając PIT-36 za 2017 rok, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. Najważniejsze z nich to: ulga na Internet – jej wysokość nie może być wyższa niż 760 zł rocznie; z ulgi na Internet można korzystać wyłącznie przez 2 następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, ulga dla osób, które w roku podatkowym honorowo oddały krew … Czytaj dalej Jakie ulgi obowiązują w PIT-36?

7 listopada 2017

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko i rozliczasz swoje przychody za miniony rok na formularzu PIT-36, masz prawo skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, jaką jest rozliczenie wspólnie z dzieckiem. Dzięki temu będziesz mógł zapłacić niższy podatek. Oblicza się go od połowy uzyskanych przez Ciebie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej i uzyskaną wartość mnoży razy dwa. … Czytaj dalej PIT-36 dla samotnego rodzica

7 listopada 2017

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których zarobki są opodatkowane według skali podatkowej, mają obowiązek rozliczać się z fiskusem na formularzu PIT-36. Ta deklaracja podatkowa jest przeznaczona dla wszystkich tych, którzy w roku podatkowym choćby część przychodów uzyskali bez pośrednictwa płatnika. Jeśli zatem prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, musisz złożyć … Czytaj dalej PIT-36 dla działalności gospodarczej