Rozliczenie roczne PIT

Załączniki w PIT-37

Aby podczas składania PIT-37 można było skorzystać z różnych ulg i odliczeń od podatku, należy oprócz druku PIT-37 wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie załączniki. Najwięcej ulg rozlicza się na formularzu PIT/O. Załącznik ten nie uwzględnia jedynie ulgi budowlanej oraz wydatków na cele mieszkaniowe, które rozlicza się na drukach PIT/D oraz PIT-2K.

Jakie załączniki używamy w PIT-37?

PIT/O pozwala odliczyć od dochodu lub podatku m.in. następujące ulgi: ulgę prorodzinną, ulgę na Internet, wydatki na nabycie nowych technologii, ulgę rehabilitacyjną, a także darowizny na cele pożytku publicznego, cele krwiodawstwa oraz na Kościół.

Jeżeli podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem, powinien złożyć PIT/O wspólnie z nim. Jeśli dokonał więcej niż dwie różne darowizny i nie ma miejsca na wpisanie odpowiednich danych na jeden formularz PIT/O, wówczas powinien załączyć kolejny druk PIT/O, na którym wpisuje swój NIP, kwotę darowizny oraz dane podmiotu obdarowanego. Powinien także oznaczyć ten załącznik kolejnym numerem.

PIT-2K to z kolei załącznik, za pośrednictwem którego dokonuje się rozliczenia ulgi odsetkowej. Jest to formularz dla tych podatników, którzy zaciągnęli kredyt lub wzięli pożyczkę na cele mieszkaniowe. Załącznik składa się wyłącznie w związku z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej.

Natomiast PIT/D jest załącznikiem przeznaczonym dla osób, które rozliczają nabyte w poprzednich latach ulgi budowlane. Podatników, którzy pozostają w związku małżeńskim, niezależnie od tego, czy rozliczają się indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem, obowiązuje jeden wspólny z małżonkiem PIT/D.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: