Rozliczenie roczne PIT

Załączniki do PIT-38

Załącznikami obowiązującymi przy formularzu PIT-38 są następujące dokumenty:

  • PIT/ZG (zagranica) – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym – składają go osoby, które w roku podatkowym otrzymywały dochody za granicą,
  • ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.
Osiągasz dochody poza granicami Polski?

Załącznik PIT/ZG składa się osobno dla każdego państwa, w którym podatnik otrzymał dochody. Jeśli w roku podatkowym uzyskał on przychody w dwóch lub kilku zagranicznych krajach, jest zobowiązany do złożenia odrębnego druku dla każdego z nich.

Załącznik ZG nie obowiązuje wtedy, gdy całość przychodów uzyskanych za granicą podlega zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej, a podatnik nie uzyskał w Polsce dodatkowych dochodów.

Formularza PIT-38 nie dotyczą żadne inne załączniki, które mają zastosowanie przy innych deklaracjach składanych w urzędzie skarbowym. Wyjątek stanowi jedynie ZAP-3, który jest przeznaczony do aktualizacji ważnych danych podatnika, takich jak: adres zamieszkania, dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego.

Jak rozliczyć wygodnie PIT-38?

PIT-38 wraz z potrzebnymi załącznikami można złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub przesłać listem poleconym. Można także wypełnić te druki online, korzystając ze sprawdzonego programu do wypełniania i przesyłania rocznych zeznań podatkowych. Jedną ze sprawdzonych i uznanych aplikacji, które są w pełni darmowe, jest Doktor PIT.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: