Rozliczenie roczne PIT

Ulgi podatkowe w PIT-37

Składając PIT-37 za miniony rok podatkowy, można skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Podatnicy dołączają wówczas następujące załączniki:

 • PIT-2K (ulga budowlana odsetkowa) – oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
 • PIT/D – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym – załącznik przeznaczony dla tych, którzy rozliczają nabyte w poprzednich latach ulgi budowlane,
 • PIT/O (inne ulgi) – informacja o innych odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym.
Na formularzu PIT/O, dołączonym do PIT-37, rozliczyć można takie ulgi i odliczenia, jak:
 • darowizny na cele krwiodawstwa,
 • darowizny na Kościół i kult religijny,
 • darowizny na organizacje pożytku publicznego,
 • wydatki na rehabilitację,
 • ulga na Internet,
 • wydatki na nabycie nowych technologii,
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • ulga na szkolenie uczniów,
 • ulga na dzieci.

 

Z ulgi internetowej można korzystać wyłącznie przez okres dwóch lat. Ci podatnicy, którzy w ubiegłych latach skorzystali już dwa razy z ulgi internetowej, nie mają prawa odliczyć w 2018 roku wydatków na Internet. Ważne jest, by prawidłowo obliczyć okres dwóch następujących po sobie lat.

Podatnikom, którzy wychowują dzieci, na pierwsze i drugie dziecko przysługuje ulga w wysokości do 1112,04 zł rocznie na każde z nich, na trzecie dziecko – do 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne dziecko – do 2700 zł rocznie.

Podatnik powinien mieć u siebie odpowiednie dokumenty, potwierdzające prawo do korzystania z wyżej wymienionych ulg. Składając PIT-37 w 2018 roku, podatnik musi pamiętać o przechowywaniu tych dokumentów do końca 2023 roku.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: