Rozliczenie roczne PIT

Samotne wychowywanie dziecka a PIT

Osoby, które rozliczają swoje zarobki uzyskane za pośrednictwem płatnika, czyli np. pracodawcy lub zleceniodawcy, mają możliwość rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Decydując się na rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, należy na formularzu PIT-37 w miejscu wyboru sposobu opodatkowania zaznaczyć kwadrat numer 4.

Aby być uznanym za osobę samotnie wychowującą potomstwo, należy być rodzicem lub opiekunem prawnym, który jest wdowcem lub wdową, kawalerem lub panną, rozwodnikiem bądź rozwódką, albo też osobą, wobec której orzeczono separację – i jednocześnie faktycznie samodzielnie wychowywać dziecko lub dzieci. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest także w rozumieniu przepisów prawa ta osoba, która pozostaje w związku małżeńskim, ale której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem przysługuje rodzicom lub opiekunom w jednym z następujących przypadków:

  • gdy dzieci są małoletnie,
  • gdy dzieci otrzymują zasiłek pielęgnacyjny (wiek nie ma znaczenia),
  • gdy dzieci mają mniej niż 25 lat i uczą się w szkołach wyższych.

Rozliczając się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, obliczenia podatku na formularzu PIT-37 dokonuje się od połowy podstawy opodatkowania. Następnie od obliczonego podatku odejmuje się kwotę zmniejszającą podatek i wynik ten mnoży się razy dwa. Dzięki takiej formie rozliczenia można zaoszczędzić, a także dwukrotnie wykazać kwotę wolną od podatku. 

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: