Rozliczenie roczne PIT

Rozliczenie umowy o dzieło w PIT-37

Rozliczenie PIT-37 za 2017 rok obowiązuje większość polskich podatników. PIT-37 wypełnia każdy, kto uzyskuje przychody w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie i jednocześnie nie prowadzi własnej działalności gospodarczej.

Przychód z umowy o dzieło jest traktowany jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Gdy kwota wynagrodzenia określona w umowie o dzieło przekracza 200 zł miesięcznie, zamawiający pobiera i przekazuje na rzecz urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy, która odpowiada 18% dochodu.

Jaka stawka podatku?

W takiej sytuacji przychód z umowy o dzieło jest opodatkowany na ogólnych zasadach skali podatkowej (18-32%). Niższą, 18-procentową stawkę podatku stosuje się do dochodu nieprzekraczającego 85 528 złotych. Powyżej tej kwoty należy płacić podatki według wyższej, 32procentowej stawki (od kwoty nadwyżki ponad 85 528 złotych). Aby zatem nie przekroczyć pierwszego progu podatkowego, średni miesięczny dochód podatnika nie powinien przekroczyć ok. 7 tys. zł.

Rozliczenie umowy o dzieło

Cały proces rozliczenia przez podatnika jego przychodów z umowy o dzieło rozpoczyna się od pobrania formularza PIT-37. Następnie należy zabrać się za wypełnianie rubryk. Oprócz informacji podstawowych, takich jak: numer identyfikacyjny podatnika, dane teleadresowe czy miejsce i cel składania zeznania, w formularzu należy wykazać przychód uzyskany w danym roku podatkowym. Należy również obliczyć podatek od dochodu.

Jeżeli podatnik korzysta z ulg i odliczeń, powinien pamiętać o skorzystaniu z załączników, takich jak PIT/O czy PIT/D. Formularz wraz z załącznikami musi zostać złożony w odpowiednim urzędzie skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: