Rozliczenie roczne PIT

Rozliczenie dochodów dzieci

Jeśli Twoje małoletnie dziecko uzyskało w roku podatkowym dochód podlegający opodatkowaniu na terytorium Polski, jesteś zobowiązany doliczyć ten dochód do własnych przychodów wykazanych w zeznaniu rocznym.

Dochody niepełnoletnich dzieci, a więc takich, które nie ukończyły 18. roku życia mają obowiązek doliczyć do swojego dochodu ci, którzy są ich rodzicami biologicznymi bądź adopcyjnymi. Do swojego przychodu rodzice mogą doliczyć następujące dochody swoich małoletnich dzieci:

  • dochód z renty,
  • dochód z praw majątkowych, np. zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica,
  • dochód z najmu,
  • dochód z kapitału pieniężnego.
Jak rozliczyć przychody dzieci?

Rodzice rozliczający dochody swoich dzieci są zobowiązani do wypełnienia druku PIT-36, na którym powinni wykazać dochody swoje oraz potomków. Oprócz tego powinni złożyć w urzędzie skarbowym załącznik PIT/M, w którym należy wskazać wartość dochodu dziecka.

Obowiązku rozliczenia na swoim zeznaniu podatkowym dochodów małoletnich dzieci nie mają natomiast następujące osoby:

  • opiekunowie prawni, czyli ci, którzy zostali zobowiązani do wychowywania tych dzieci wyrokiem sądu – mogą to być np. dziadkowie lub inni krewni,
  • rodziny zastępcze.

W przypadku, gdy dziecko jest wychowywane przez dziadków lub innych krewnych albo gdy znajduje się w rodzinie zastępczej, należy złożyć w jego imieniu odrębne zeznanie podatkowe. 

Prawa do włączenia dochodów dzieci do własnych dochodów nie mają ponadto ci rodzice, którzy zostali pozbawieni przez sąd władzy rodzicielskiej oraz ci, którzy nie mogą zarządzać majątkiem dzieci, np. w sytuacji, gdy sąd do zarządzania majątkiem dziecka wyznaczył kuratora.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: