Rozliczenie roczne PIT

PIT-36 dla samotnego rodzica

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko i rozliczasz swoje przychody za miniony rok na formularzu PIT-36, masz prawo skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, jaką jest rozliczenie wspólnie z dzieckiem. Dzięki temu będziesz mógł zapłacić niższy podatek. Oblicza się go od połowy uzyskanych przez Ciebie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej i uzyskaną wartość mnoży razy dwa.

Jest to szczególnie korzystne w przypadku, gdy – bez wykorzystania tej preferencji – wysokość zarobków osoby samotnie wychowującej dziecko spowodowałaby przejście do wyższego progu skali podatkowej – z 18 do 32%. Ta preferencyjna forma rozliczenia daje również możliwość podwójnego odliczenia kwoty wolnej od podatku.   

Jak rozliczyć PIT-36 jako samotny rodzic?

Aby rozliczyć PIT-36 jako osoba samotnie wychowująca dziecko, należy na formularzu zaznaczyć odpowiednią opcję formy rozliczenia. Opcja ta znajduje się pod nagłówkiem „Wybór sposobu opodatkowania”. Tam pod numerem 4. jest zapis „w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci”. 

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się rodzica lub opiekuna, który jest kawalerem lub panną, wdową lub wdowcem, rozwodnikiem lub rozwódką, ale pod warunkiem, że w roku podatkowym rzeczywiście samotnie wychowywał dziecko.

Warto dodać, iż rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie odbiera prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, czyli kwoty 1112,04 zł przy pierwszym i drugim dziecku. Przy trzecim dziecku wysokość tej ulgi wynosi 2000,04 zł, a przy czwartym i każdym kolejnym – 2700 zł.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: