Rozliczenie roczne PIT

Kto wypełnia PIT-28?

Arkusz PIT-28 wypełniają i składają w urzędzie skarbowym ci podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania swoich przychodów poprzez ryczałt ewidencjonowany. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców.

PIT-28 składają następujący podatnicy:
  • prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo,
  • prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej opodatkowanej ryczałtowo,
  • uzyskujący dochody z zawartej uprzednio umowy najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy – dotyczy to także tych podatników, którzy zawarli umowy o charakterze pokrewnym z wymienionymi, nie dotyczy natomiast wynajmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności ryczałtowców obowiązują różne stawki ryczałtu. Aktualnie najczęściej mają oni do czynienia z następującymi stawkami:

  • 20% – stawka obowiązująca przedstawicieli wolnych zawodów,
  • 17% – stawka dla świadczących usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania,
  • 8,5% – dla osób prowadzących najem i dzierżawę, a także dla prowadzących działalność usługową, jeśli nie określono innej stawki,
  • 5,5% – dla działalności produkcyjnej i robót budowlanych,
  • 3% – dla działalności handlowej,
  • 2% – dla sprzedających przetworzone produkty rolne.

Jeśli prowadzona przez podatnika działalność jest różnorodna, wówczas ma on możliwość opłacania ryczałtu według kilku z wyżej wymienionych stawek. 

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: