Rozliczenie roczne PIT

Kto powinien wypełnić PIT-36?

Formularz PIT-36 przeznaczony jest przede wszystkim dla osób prowadzących własną firmę. W 2018 roku tę deklarację podatkową będą zobowiązani złożyć ci przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym 2017 uzyskali dochody opodatkowane na zasadzie skali podatkowej (18-32%).

PIT-36 nie dotyczy wyłącznie osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Składają go również osoby, które spełniają następujące warunki:

 • prowadzą najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierają inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowaną na ogólnych zasadach,
 • zarabiają za granicą lub uzyskują dochody ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,
 • posiadają źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, w przypadku gdy nie został on pobrany przez płatnika – tym podatkiem objęte są następujące przychody:
  • przychody obcokrajowców uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej,
  • kapitały pieniężne,
  • wygrane w grach losowych,
  • dodatkowe wynagrodzenia emerytów od zakładów pracy,
 • doliczają dochody małoletniego dziecka,
 • rozliczają straty z lat ubiegłych

 

Osoba zobowiązana do złożenia PIT-36, może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. W sytuacji, gdy małżonek w roku podatkowym pobierał wynagrodzenie z zakładu pracy, łącznego rozliczenia należy dokonać nie na formularzu PIT-37, a właśnie na PIT-36.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: