Rozliczenie roczne PIT

Kiedy musimy wypełnić PIT-39?

Zgodnie z informacją zawartą na PIT-39, jeśli w roku podatkowym sprzedałeś nieruchomość kupioną lub wybudowaną po 31 grudnia 2008 r. bądź też nabyte po tej dacie prawa majątkowe, Twoim zadaniem jest złożenie deklaracji PIT-39. Przychód z takiej sprzedaży jest opodatkowany podatkiem ryczałtowym, który wynosi 19%. Za datę zakupu uważa się dzień podpisania aktu notarialnego, natomiast za datę wybudowania – dzień oddania nieruchomości do użytku.

W praktyce jednak na składanym w 2018 roku formularzu PIT-39 wykazuje się jedynie przychody ze sprzedaży nieruchomości z lat 2012-2017. Od końca roku, w którym je nabyto lub wybudowano, nie minęło bowiem jeszcze 5 lat. Przychodów z nieruchomości nabytych lub wybudowanych do 2011 r. włącznie nie trzeba natomiast wprowadzać na żaden PIT.

Nieruchomością nazywamy części powierzchni ziemskiej – grunty, jak również budynki trwale z gruntem związane lub też części takich budynków, jeśli stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności.

Czym są prawa majątkowe?

Do praw majątkowych zaliczamy:

 

  • udział w nieruchomości,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego,
  • prawo do wieczystego użytkowania gruntu.
Co w przypadku zamiany nieruchomości?

PIT-39 wypełniają także osoby, które zamieniły nieruchomość. W zeznaniu podatkowym wykazują wtedy przychód z tytułu umowy zamiany nieruchomości. Deklaracji nie składają ci, którzy sprzedali nieruchomość zaliczoną do majątku z działalności gospodarczej – taka sprzedaż dotyczy majątku firmowego i wymaga rozliczenia w ramach przychodów z tej działalności.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: