Rozliczenie roczne PIT

Jakie ulgi obowiązują w PIT-39?

W deklaracji podatkowej PIT-39 możliwe jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli podatnik przeznaczył przychód ze zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego na własne cele mieszkaniowe. Na realizację tych celów podatnik ma dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W deklaracji należy wykazać kwotę zwolnienia.

Oprócz opisanej wyżej ulgi mieszkaniowej w deklaracji PIT-39 nie ma możliwości wykazania innych ulg podatkowych. Nie można np. skorzystać z ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej czy ulgi na Internet.

Wyjątkiem jest ulga wykazywana na załączniku PIT/ZG, która dotyczy dochodów z zagranicy. Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody w przynajmniej jednym z krajów położonych poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku PIT-39 do przychodów uzyskanych poza Polską można zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia – dochody uzyskane za granicą należy wówczas połączyć z przychodami osiągniętymi w Polsce, a następnie od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów należy odjąć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie.

Co ze sprzedażą nieruchomości za granicą?

W przypadku PIT-39 nie trzeba deklarować dochodów uzyskanych za granicą, które są zwolnione z opodatkowania na terenie Rzeczypospolitej.

Formularz PIT-39 można wypełnić wyłącznie indywidualnie. Nie można rozliczyć go na preferencyjnych warunkach, czyli wspólnie z małżonkiem ani też jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: