Rozliczenie roczne PIT

Jakie ulgi obowiązują w PIT-38?

Podczas rozliczania PIT-38 nie ma możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych możliwych do rozliczenia na innych deklaracjach. Nie ma też możliwości rozliczenia się z przychodów wykazywanych na PIT-38 łącznie z małżonkiem. Małżonkowie muszą wypełnić PIT-38 niezależnie, każdy dla siebie.

PIT-38 daje możliwość skorzystania jedynie z następujących ulg i odliczeń:

  • podatek od dochodu uzyskanego za granicą, zapłacony za granicą, rozliczany na PIT/ZG,
  • rozliczenie straty z lat ubiegłych.

Ulga wykazywana na PIT/ZG obowiązuje wówczas, gdy podatnik osiągnął w jednym z zagranicznych państw dochody kapitałowe i zapłacił od nich podatek. Podatnik ma prawo odliczyć kwotę odpowiadającą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w tym państwie.

Jeżeli w danym roku podatkowym podatnik osiągnął dochody kapitałowe zarówno na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, powinien połączyć te dochody, a następnie od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów powinien odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą.

NA PIT/ZG nie ma możliwości ujęcia ulgi abolicyjnej. Ulga ta nie przysługuje podatnikom rozliczającym się na PIT-38, podobnie jak ulga prorodzinna, rehabilitacyjna czy ulga na Internet.   

Rozliczenie straty z lat ubiegłych

Na PIT-38 można natomiast rozliczyć stratę z giełdy z lat ubiegłych. Jeżeli podatnik wykazał w latach poprzednich straty na PIT-38, może je wykorzystać do obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu w roku złożenia zeznania. Strata jest możliwa do odliczenia w ciągu pięciu kolejno następujących po sobie lat. Wysokość obniżenia nie może jednak przekroczyć w żadnym z tych lat 50% kwoty całej straty

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: