Rozliczenie roczne PIT

Jakie ulgi obowiązują w PIT-36L?

Podatnik, który zdecydował się na liniową formę opodatkowania swojego dochodu, ma prawo odliczyć od osiągniętego dochodu wyłącznie:

  • składki na ZUS,
  • składkę na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego),
  • ulgę na działalność badawczo-rozwojową.

Z kolei od obliczonego podatku może on odliczyć:

  • składkę na ubezpieczenie zdrowotne – którą odlicza się do wartości 7,75% podstawy wymiaru,
  • ulgę abolicyjną – przeznaczoną dla osób, które uzyskały przychód za granicą.

Ponadto podatnik rozliczający się na formularzu PIT-36L może zdecydować się na przekazanie 1 procenta swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Rozliczenie preferencyjne a PIT-36L

Na PIT-36L nie ma natomiast możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie można również, gdy część przychodów małżonka lub osoby samotnie wychowującej dziecko jest opodatkowana liniowo, rozliczyć się łącznie z innych przychodów. Inne przychody, opodatkowane według skali podatkowej, rozlicza się już na standardowym PIT-36 lub PIT-37.

Pozostałe ulgi w PIT-36L

Rozliczanie się na PIT-36L wyklucza również możliwość skorzystania z innych ulg dostępnych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Nie można skorzystać np. z ulgi na Internet, ulgi rehabilitacyjnej czy tez ulg z tytułu darowizn. Liniowa forma opodatkowania nie zakłada również kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie maksymalnie 6600 zł.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: