Rozliczenie roczne PIT

Jakie ulgi obowiązują w PIT-36?

Rozliczając PIT-36 za 2017 rok, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. Najważniejsze z nich to:

  • ulga na Internet – jej wysokość nie może być wyższa niż 760 zł rocznie; z ulgi na Internet można korzystać wyłącznie przez 2 następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe,
  • ulga dla osób, które w roku podatkowym honorowo oddały krew – wysokość tej ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu,
  • ulga z tytułu przekazania darowizny na cele kultu religijnego lub na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła katolickiego,
  • ulga z tytułu przekazania darowizny na cele pożytku publicznego – dla osoby, która zdecydowała się dać darowiznę na rzecz konkretnej organizacji realizującej tego rodzaju cele,
  • ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki,
  • ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – przysługuje w wysokości do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne,
  • ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek,
  • ulga abolicyjna – dla podatników, którzy pracowali za granicą,
  • ulga prorodzinna – umożliwiająca odpisanie od podatku kwoty 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko; przy trzecim dziecku wysokość ulgi to 2000,04 zł, a przy czwartym i kolejnym – 2700 zł.

Oprócz skorzystania z wymienionych wyżej ulg i odliczeń podatnik ma możliwość przekazania jednego procenta swojego podatku na wybrany przez siebie cel spośród celów realizowanych przez sprawdzone organizacje pożytku publicznego, czyli przede wszystkim uznane fundacje oraz stowarzyszenia.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: