Rozliczenie roczne PIT

Jakie ulgi obowiązują w PIT-28?

Podatnicy, którzy rozliczają swoje przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają prawo skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Nie przysługuje im jednak ulga prorodzinna oraz ulga na nowe technologie.  

Pozostałe ulgi można bez problemu uwzględnić w rocznej deklaracji PIT-28. Są to przede wszystkim:
 • darowizna na cele pożytku publicznego,
 • darowizna na cele kultu religijnego,
 • ulga na Internet,
 • ulga dla honorowych krwiodawców,
 • odliczenie składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
 • wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • ulga abolicyjna – odliczenie podatku zapłaconego za granicą, ale w kwocie nie wyższej niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny.

Ponadto podatnik ma prawo zadysponować jeden procent swojego podatku na wybrany przez siebie cel na rzecz pożytku publicznego.

Ryczałtowcy, którzy kontynuują odliczenia z lat ubiegłych, mogą skorzystać również z ulg mieszkaniowych. Są to takie odliczenia, jak:
 • duża ulga budowlana,
 • ulga remontowa,
 • ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej,
 • ulga budowlana dotycząca mieszkań na wynajem.

W ramach wydatków mieszkaniowych ryczałtowiec może także odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego lub pożyczki, która została mu udzielona na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie jego własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ryczałtowcy mają też możliwość odliczać od przychodów stratę wykazaną przed przejściem na ryczałt.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: