Rozliczenie roczne PIT

Jak zgłosić chęć korzystania z podatku liniowego?

Jeśli należysz do grona przedsiębiorców, którzy wybrali liniową formę opodatkowania przychodu, jesteś zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L. Jest to deklaracja przeznaczona dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.

Oświadczenie – kiedy i gdzie złożyć?

Oświadczenie o wyborze rozliczenia liniowego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia tego roku, w którym zamierza się stosować opodatkowanie liniowe. Chcąc z niego zrezygnować, należy złożyć do 20 stycznia danego roku oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Ci przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali swoją działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego, powinni złożyć oświadczenie za pomocą Wniosku o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). Jeśli podatnik nie dokonał zgłoszenia w tej formie, ma możliwość zrobić to w późniejszym terminie, ale nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podatek liniowy a działy specjalne produkcji rolnej

Osoby, które rozliczają tzw. działy specjalne produkcji rolnej, są zobowiązane złożyć oświadczenie o wyborze podatku liniowego wcześniej niż przedsiębiorcy. Datą, której nie należy przekroczyć, jest 1 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym osoby te chcą mieć opodatkowaną działalność podatkiem według stawki 19%. Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się m.in.: uprawy w szklarniach ogrzewanych i nieogrzewanych o powierzchni powyżej 25 m2, uprawy grzybów o powierzchni uprawowej ponad 25 m2, hodowlę drobiu rzeźnego powyżej 100 sztuk oraz wylęgarnie drobiu.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: