Rozliczenie roczne PIT

Jak wypełnić PIT za wynajem?

Jeśli uzyskujesz dochody prywatne z najmu lub dzierżawy, powinieneś pamiętać o ich rozliczeniu na formularzu PIT-28.

Wśród osób zobowiązanych do złożenia PIT-28 są m.in. takie osoby, które w roku podatkowym uzyskiwały przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze i które zdecydowały się na ich opodatkowanie w formie ryczałtu. Oświadczenie o uzyskiwaniu takich przychodów należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego dochodu. W przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie musi być złożone do końca roku.

PIT-28 zakłada rozliczanie dochodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Wynajem zostaje wówczas opodatkowany według stawki 8,5%. Na druku PIT-28 należy w odpowiednim miejscu wpisać obliczoną według tej stawki kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W bezbłędnym dokonaniu tych obliczeń może pomóc sprawdzony program do rozliczania PIT-28 online, np. Doktor PIT.

PIT-28 tylko dla osób prywatnych

Prawo do wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania dochodów z najmu lub dzierżawy mają wyłącznie te osoby, które zdecydowały się na wynajem prywatny. Do rozliczania się na zasadzie ryczałtu nie kwalifikują się osoby wynajmujące ruchomości bądź nieruchomości wchodzące w skład prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: