Rozliczenie roczne PIT

Jak rozliczyć zasiłek / emeryturę w PIT?

Osoby, które otrzymują lub otrzymywały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych różnego rodzaju świadczenia, takie jak: emerytury, renty oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne, dostają od ZUS odpowiednie formularze – PIT-40A lub PIT-11A.

Czym jest PIT-40A?

PIT-40A to deklaracja podatkowa, która jest wysyłana przez ZUS zarówno do podatnika, jak i do odpowiedniego urzędu skarbowego. Dostają ją osoby, które otrzymywały i nadal otrzymują świadczenie. Podatnik, który otrzymał PIT-40A, nie musi już rozliczać się z fiskusem, ale może to zrobić, jeśli chce skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń. Wówczas powinien on przepisać dane z druku PIT-40A na formularz PIT-37 oraz wypełnić stosowne załączniki.

Rozliczenie się za pomocą zeznania podatkowego PIT-37 jest również konieczne wtedy, gdy oprócz PIT-40A podatnik otrzymał PIT-11, gdyż w roku podatkowym uzyskał też inny przychód, np. wynagrodzenie za pracę. Wówczas powinien ten przychód rozliczyć na druku PIT-37 razem z emeryturą czy zasiłkiem przedemerytalnym, które zostały uwzględnione na druku PIT-40A.

Rozliczenie w oparciu o PIT-11A

PIT-11A jest z kolei wysyłany tym osobom, które już nie otrzymują świadczeń z ZUS, ale otrzymywały je w minionym roku podatkowym. W przeciwieństwie do PIT-40A druk PIT-11A nie zwalnia podatnika z konieczności samodzielnego rozliczenia się z urzędem skarbowym. PIT-11A nie jest deklaracją podatkową, a jedynie informacją, która musi zostać uwzględniona w rocznym zeznaniu podatkowym. Osoba, która otrzymała z ZUS PIT-11A, ma obowiązek dokonać samodzielnego rozliczenia na formularzu PIT-37.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: