Rozliczenie roczne PIT

Firma na ryczałcie – jak rozliczyć?

PIT-28 dotyczy tych przedsiębiorców, którzy uzyskiwali przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Deklarację tę składa się wcześniej niż pozostałe zeznania podatkowe. Rozliczając się za 2017 rok, należy ją złożyć do 31 stycznia 2018 r.

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Z ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo, zarówno indywidualnie, jak i w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych.

Stawki w rozliczeniu ryczałtu

Stawkę ryczałtu określa się na zasadzie: rodzaj działalności – odpowiednia stawka. Możliwe jest stosowanie kilku stawek ryczałtu na raz. Gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów. Wyższe stawki wynoszą 20% albo 17%.

Kiedy zgłosić korzystanie z PIT-28?

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania swoich przychodów należy zgłosić już do 20 stycznia danego roku podatkowego. W przypadku podatników rozpoczynających działalność po tym terminie zawiadomienie powinno być złożone do dnia uzyskania pierwszego przychodu poprzez CEiDG-1 (Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego uzyskał dochody, które wyłączają go z prawa do ryczałtu, jest zobowiązany do złożenia PIT-36, a dodatkowo może złożyć PIT-28 za okres, w którym prawidłowo prowadził działalność na ryczałcie. 

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: