Rozliczenie roczne PIT

Co dalej z PIT-11?

PIT-11 jest informacją o dochodach podatnika, którą ten otrzymuje od płatnika czyli pracodawcy. PIT-11 trafia również do odpowiedniego urzędu skarbowego. 

Płatnikami PIT-11 są m.in. następujące podmioty: zakłady pracy, zleceniodawcy, nabywcy praw autorskich, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, odpowiednie organy i urzędy, osoby prawne, organy rentowe oraz centra integracji społecznej.

Kiedy i ile PIT-11 możemy otrzymać?

Podatnik może otrzymać w jednym roku kilka lub nawet więcej informacji PIT-11 od różnych płatników. Powinien otrzymać wszystkie druki do dnia 28 lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskał od płatników należne mu dochody.

Czas na podsumowanie i rozliczenie PIT-37

W marcu i kwietniu podatnik ma czas na zsumowanie kwot przychodów ze wszystkich informacji PIT-11, które otrzymał i wpisanie ich w odpowiednie pola deklaracji PIT-37. Wypełnia on tylko jeden formularz i na nim oblicza podatek od wszystkich zgromadzonych przez siebie w minionym roku dochodów. Może to zrobić tradycyjnie – na papierowym formularzu – lub za pośrednictwem Internetu, gdzie można znaleźć sprawdzone programy do rozliczania PIT online.

Po obliczeniu podatku na formularzu PIT-37 podatnik może skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń, takich jak: ulga na Internet, ulga na dziecko czy ulga budowlana. W tym celu powinien uzupełnić odpowiednie załączniki: PIT/O – przeznaczony do wykazania takich ulg, jak: prorodzinna i na Internet oraz PIT/D – służący do rozliczenia ulg budowlanych.

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej PIT-37 wraz z potrzebnymi załącznikami mija 30 kwietnia.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: