PIT 39- rozlicz PIT-39 za 2016 rok

Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość. Jest jednak wiele szczegółów, które wpływają na to, czy dana sprzedaż kwalifikuje się akurat pod ten formularz podatkowy. Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze informacje dotyczące PIT-39.

Program PIT PIT online

Kto wypełnia PIT-39?

PIT-39 wypełniany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Należy jednak zauważyć, że do rozliczenia podatku na podstawie PIT-39 kwalifikuje się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2016 roku podatnicy nie będą musieli zapłacić odrębnego podatku, rozliczanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które wybudowane lub nabyte zostały w 2008 r.

Należy również pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży:

  • - udziału w nieruchomościach
  • - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego
  • - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • - prawa do wieczystego użytkowania gruntów.

Aktualny druk PIT-39

Druk PIT-39 potrzebny do wykazania zysku lub straty związanych ze sprzedażą nieruchomości dostępny jest poniżej w formatach .jpg oraz .pdf.

Druk PIT-39- pierwsza strona Druk PIT-39- druga strona

Kliknij, aby pobrać aktualny druk PIT-39

PIT-39 a rozliczenie wspólne

W przypadku rozliczania się poprzez PIT-39 nie istnieje możliwość wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem. Każdy z małżonków musi złożyć odrębną deklarację, w której wykaże dokładny przychód, uzależniony od jej/jego własnego wkładu w sprzedaną nieruchomość.

Wysokość podatku

W przypadku składania deklaracji PIT-39, podatnik zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku wynoszącego 19 proc.

PIT-39 a załączniki

Formularz PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych załączników oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wysokości dochodów z zagranicy oraz o zapłaconym podatku w roku podatkowym. W załączniku tym podatnik powinien wykazać dochód z zagranicy a także podatek zapłacony za granicą, które to rozliczane są w formularzu podatkowym PIT-39. Trzeba pamiętać, że w przypadku dochodów uzyskiwanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka załączników – odrębnie dla każdego kraju.

Termin składania deklaracji

Deklarację opartą o zeznanie PIT-39 należy złożyć do 30 kwietnia 2017 r.

Instrukcja wypełniania PIT-39

Na naszej stronie zamieszczamy również informację w jaki sposób wypełnić formularz PIT-39 za 2016 rok. Można ją otworzyć klikając tutaj lub pobrać poradnik w formacie .pdf.

PIT-39 na skróty

Rozliczenie roczne PIT-39 z doktorpit.pl jest zdecydowanie prostsze. W naszym serwisie znajdziesz:

PIT-39 online

Skorzystaj z naszej aplikacji PIT online i rozlicz PIT-39 w 5 minut.