PIT 38- rozliczenie 2016/2017

Formularz PIT-38 najczęściej kojarzony jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38.

Program PIT PIT online

Kto rozlicza się poprzez PIT-38?

Do wypełnienia PIT-38 zobowiązani są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód odpłatnie zbywając:

  • - papiery wartościowe
  • - pożyczone papiery wartościowe (jest to tzw. sprzedaż krótka)
  • - pochodne instrumenty finansowe oraz realizacje praw z nich wynikających
  • - udziały w spółkach, które mają osobowość prawną.

Prócz wymienionych, PIT-38 rozliczają również osoby, które objęły udział w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkład w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (jednak nie pod postacią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

Formularz PIT-38 a druk PIT-8C

PIT-38 wypełnia się najczęściej na podstawie dostarczonych przez maklerów giełdowych formularzy PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać wspomniany druk do końca lutego 2017 r. Należy jednak pamiętać, aby dokładnie zweryfikować zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich obliczeń dokonać musi sam wypełniający. Wyliczenia takie umieścić należy w druku, który dostępny jest poniżej.

Druk PIT-38- pierwsza strona Druk PIT-38- druga strona

Kliknij, aby pobrać druk PIT-38 w formacie .pdf.

PIT-38 a działalność gospodarcza

Formularz PIT-38 wypełniają jedynie ci, którzy zysk z instrumentów finansowych uzyskali indywidualnie. W formularzu tym nie umieszcza się przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków

Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37.

Załączniki do PIT-38

Formularz PIT-38, w odróżnieniu od np. bardzo popularnego PIT-37, może wymagać wyłącznie jednego załącznika pod postacią PIT/ZG. Umieszcza się w nim informacje o wysokości dochodów z zagranicy i o zapłaconym podatku w danym roku podatkowym. Wypełnia go podatnik, który uzyskał dochód za granicą, podlegający opodatkowaniu w Polsce, jednak przy stosowaniu metody odliczania podatku zapłaconego za granicą. Formularz taki należy złożyć odrębnie dla każdego z państw, w którym podatnik uzyskał dochód.

Instrukcja wypełniania PIT-38

Na doktorpit.pl znajdziesz również instrukcję dotyczącą wypełniania PIT-38 w rozliczeniu rocznym za 2016 rok. Kliknij tutaj, aby otworzyć instrukcję lub pobierz poradnik w formacie .pdf.

PIT-38: informacje dodatkowe

Podatnicy, którzy prywatnie grają na giełdzie i wypełniają PIT-38 płacą podatek wynoszący 19 proc. Termin składania deklaracji PIT-38 upływa 30 kwietnia 2017 r.

PIT-38 na skróty

Rozliczenie roczne PIT-38 z doktorpit.pl jest zdecydowanie prostsze. W naszym serwisie znajdziesz:

PIT-38 online

Skorzystaj z naszej aplikacji PIT online i rozlicz PIT-37 w 5 minut.