PIT 37- rozliczenie za 2016 rok w 2017 roku

Poprzez PIT-37 rozlicza się najwięcej podatników w Polsce. Jest to formularz przeznaczony dla tych, którzy w danym okresie rozliczeniowym za pośrednictwem płatnika uzyskali przychód, opodatkowany według skali podatkowej. W niniejszym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące PIT-37.

Program PIT PIT online

Dla kogo przeznaczony jest PIT-37?

PIT-37 przeznaczony jest dla całej gamy podatników w Polsce. Korzystają z niego osoby, uzyskujące wynagrodzenie wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz chałupnictwa (czyli pracy nakładczej). Każdy otrzymujący emeryturę, rentę, świadczenia lub zasiłki przedemerytalne również rozlicza się poprzez PIT-37.

Formularz ten wypełniają także pobierający zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, stypendia oraz należności pochodzące z tytułu członkostwa w spółdzielniach związanych z produkcją rolną. Bardzo duża grupa Polaków rozlicza się poprzez PIT-37 z wynagrodzenia wynikającego z działalności prowadzonej osobiście, jak np. umowy zlecenia. To właśnie w tym druku zamieścić należy przychody wynikające z praw autorskich i innych praw majątkowych. W tej deklaracji podatkowej wykazuje się także świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także należności z umów aktywizacyjnych. Katalog osób rozliczających się poprzez PIT-37 zamykają pracujące osoby tymczasowo aresztowane lub skazane.

Podatnik wypełniający PIT-37 nie może prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej. Nie może być zobowiązany do doliczania do uzyskanych dochodów wynagrodzeń nieletnich dzieci. Istnieje również zakaz obniżania dochodów o straty z ubiegłych lat.

Druk PIT-37- aktualny druk 2016/2017

Formularz PIT-37 za 2016 rok znajdziesz poniżej w formatach jpg oraz pdf. Polecamy wersję druku w pdf do druku.

Druk PIT-37- pierwsza strona Druk PIT-37- druga strona Druk PIT-37- trzecia strona

Kliknij tutaj, aby pobrać druk PIT-37 za 2016 rok.

PIT-37 a osoby samotnie wychowujące dzieci

Panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba w separacji, osoba, której współmałżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub przebywa w zakładzie karnym – taki katalog osób uprawniony jest do rozliczania się z PIT-37 na preferencyjnych zasadach. Według ustawy, podatnik taki wychowuje dziecko małoletnie lub, bez względu na wiek, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko uczące się do 25. roku życia (które nie uzyskuje dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu) również może skorzystać z zasad preferencyjnych przy wypełnianiu PIT-37.

Załączniki do PIT-37 za rok 2016

Do PIT-37 załączyć można PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Pierwszy z nich służy wykazaniu wszelkiego rodzaju odliczeń od podatku, które nie są związane z ulgami mieszkaniowymi. To właśnie tutaj zamieszcza się informacje dotyczące np. ulgi internetowej, ulgi na dzieci a także złożonych w danym roku podatkowym darowizn. PIT/D służy do wykazania odliczeń wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. PIT-2K składa się razem z formularzem PIT/D i korzystają z niego podatnicy odliczający ulgę odsetkową, związaną ze spłatą kredytu na cele mieszkaniowe.

Jak wypełnić PIT-37? Instrukcja

Z troską o podatników przygotowaliśmy instrukcję krok po kroku jak wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 za 2016 rok. Kliknij tutaj, aby otworzyć poradnik wypełniania lub tutaj, aby pobrać/wydrukować instrukcję w .pdf.

 

PIT-37 na skróty

Z serwisem doktorpit.pl PIT-37 rozliczysz szybciej i bezpieczniej. Na naszej stronie znajdziesz:

PIT-37 online

Skorzystaj z naszej aplikacji PIT online i rozlicz PIT-37 w 5 minut.

PITy 2017

Rozlicz PITa za 2016 rok z doktorpit.pl: