PIT-36L- 2016/2017

Deklaracja PIT-36L to specyficzne zeznanie podatkowe wypełniane tylko i wyłącznie przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorców. Podatnik taki rozlicza się wedle tytułu wybranego uprzedni rozliczenia liniowego opodatkowanego przychodu. Taka forma liniowego opodatkowania nie przysługuje żadnej innej grupie podatników. Stawka dla takiego podatku zawsze równa jest 19%, niezależnie od zarobionej kwoty, czyli wartości dochodu w danym roku. W przypadku opodatkowania liniowego nie ma mowy o kwocie wolnej od podatku ani 32% stawce podatku od nadwyżki.

Program PIT PIT online

Kto rozlicza PIT-36L?

PIT-36L składają wyłącznie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Należą do nich osoby, które:

  • w 2016 roku (do 21 stycznia 2017) złożyły oświadczenie o rozliczeniu w formie linowej,

  • rozpoczęły w trakcie 2016 roku działalność gospodarczą, składając tym samym oświadczenie w formularzu CEIDG-1.


Program Faktury 365

Możliwość wypełniania zeznania podatkowego PIT36L można również utracić. Dzieje się tak w przypadku, gdy uzyskujemy przychody z tytułu wykonywana usług na rzecz pracodawcy – byłego lub obecnego. W takim przypadku odpada nam możliwość rozliczenia się poprzez PIT-36L a drukiem właściwym do wypełnienia staje się formularz PIT-36. Podatnik w takim przypadku obowiązany jest także do wpłacenia kwot zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego oraz odsetek za zwłokę od zaległości. Zaliczki takie są obliczane na podstawie skali podatkowej.

Ulgi podatkowe w PIT-36L

Podatnikowi obłożonemu podatkiem liniowym przysługuje odliczanie:

  • składki na ZUS,

  • składkę na IKZE.

Od ustalonego podatku odliczyć można:

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  • ulgę abolicyjną.

Podatnicy korzystają też z możliwości charytatywnego i pożytecznego wykorzystania swojego rozliczenia PIT-36L. Istnieje bowiem możliwość odliczenia 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Termin składania PIT-36L

Terminem ostatecznym aby złożyć PIT-36L jest dzień 20 stycznia roku, w którym zamierzamy stosować formę liniową opodatkowania. Oświadczenia nie składajmy po upływie terminu. Jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w trakcie roku, deklarację o liniowej formie opodatkowania należy zawrzeć w druczku CEIDG-1. Jeśli pominiemy tę czynność deklarację składamy najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku rozliczania działów specjalnych, objętych podatkiem liniowym, terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Jeśli podatnik rozpoczyna rozliczanie w trakcie roku podatkowego – w terminie tygodnia od dnia rozpoczęcia prowadzenia konkretnych działów.

Załączniki do zeznania podatkowego

W konkretnych przypadkach należy załączyć odpowiednie druki:

  • PIT/B dla informacji o dochodach lub stratach z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

  • PIT/Z dla informacji o stratach z pozarolniczej działalności gospodarczej dla podatników korzystających ze zwolnienia art. 44 ust. 7A ustawy,

  • PIT/ZG w przypadku dochodów uzyskiwanych spoza granic kraju.

 

PIT-36L na skróty

Rozliczenie roczne PIT-36L z doktorpit.pl jest zdecydowanie prostsze. W naszym serwisie znajdziesz:

PIT-36L online

Skorzystaj z naszej aplikacji PIT online i rozlicz PIT-36L w 5 minut.