PIT-36 rozliczenie 2016/2017

Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego.

Program PIT PIT online

Kto wypełnia PIT-36?

Opisywany formularz, najogólniej mówiąc, stosowany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskują przychód bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że są oni zobowiązani do samodzielnego obliczania wartości podatku lub kwoty podatku do zapłaty. Działalność prowadzona przez takich podatników opodatkowana jest według skali podatkowej (18 proc. – 32 proc.).

Program Faktury 365

Prawo podatkowe uzupełnia katalog osób, które zobowiązane są do złożenia PIT-36. Składają go również:

 • korzystający z kredytu podatkowego, czyli zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek oraz samego podatku rocznego, w okresie dwóch lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
 • dokonujący doliczeń, związanych z korzystaniem z kredytu podatkowego, w zeznaniach podatkowych składanych za pięć kolejnych lat, po roku w którym korzystano ze zwolnienia,
 • prowadzący specjalne działy produkcji rolnej,
 • prowadzący najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę i inne czynności tego typu, jeżeli podatnik nie wybrał ryczałtowego opodatkowania tych umów,
 • pracujący za granicą, jeżeli płatnik nie ma obowiązku rozliczania zaliczek z tytułu zatrudnienia w Polsce,
 • wykazujący zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli nie został on pobrany przez płatnika,
 • zbywający nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008,
 • rozliczający straty z lat ubiegłych.

Rozliczenie preferencyjne w zeznaniu PIT-36

Nie istnieje możliwość rozliczenia się poprzez PIT-36, jeżeli podatnik, małżonek lub dziecko:

 • uzyskują przychody, w przypadku których konieczne jest rozliczenie się poprzez PIT-28,
 • uzyskują przychody, które rozliczają się korzystając z PIT-36L,
 • uzyskują przychody podlegające przepisom o podatku tonażowym,
 • uzyskują przychody opodatkowane kartą podatkową.

W przypadku, gdy jeden ze współmałżonków rozlicza się ze swojej działalności gospodarczej, zaś drugi uzyskuje dochód, rozliczany na innym formularzu, składają oni wspólną deklarację PIT-36.

Druk PIT-36 za 2016 rok

Powyżej wymienione osoby, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, muszą skorzystać z formularza PIT-36. Druk ten dostępny jest poniżej.

Druk PIT-36- pierwsza strona Druk PIT-36- druga strona Druk PIT-36- trzecia strona

Aktualne załączniki do druku PIT-36

Istnieje bardzo szeroki katalog załączników powiązanych z formularzem PIT-36. Składając deklarację w tej formie może być wymagane dołączenie druku:

 • - PIT/B – w przypadku informowania o dochodzie lub stracie z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • - PIT/D – podczas odliczania od dochodu lub podatku kwot wynikających z wydatków mieszkaniowych (w przypadku ulgi odsetkowej należy również dołączyć PIT-2K)
 • - PIT/M – wykazując dochody małoletnich dzieci, rozliczanych łącznie z rodzicami
 • - PIT/O – informując o stosowanych ulgach od dochodu lub podatku (np. ulgi na Internet, na dziecko)
 • - PIT/ZG – w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy
 • - PIT/Z – składany przez osoby korzystające z kredytu podatkowego.

Zobacz instrukcję wypełniania PIT-36

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy instrukcje, które krok po kroku poprowadzą Cię przez wypełnianie PIT-36 za 2016 rok- kliknij, aby przejść do instrukcji wypełniania krok po kroku (pobierz poradnik .pdf)

 

PIT-36 na skróty

Rozliczenie roczne PIT-36 z doktorpit.pl jest zdecydowanie prostsze. W naszym serwisie znajdziesz:

PIT-36 online

Skorzystaj z naszej aplikacji PIT online i rozlicz PIT-36 w 5 minut.